World Heritage Passport Adatkezelési Szabályzat

Általános információk

Az Ön által letöltött World Heritage Passport applikációt (a továbbiakban: applikáció) a FERTŐ-TÁJ VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR TANÁCSA EGYESÜLET (Székhely: 9436 Fertőszéplak, Széchenyi Ferenc tér 1.; Cégjegyzékszám: 00 18 980093; Adószám: 18980093108) a továbbiakban: (Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A Szolgáltató számára kiemelten fontos, hogy a Felhasználók személyiségi jogainak, információs önrendelkezési jogainak érvényesülését biztosítsa, mely célkitűzés érdekében a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót, illetve az alábbiak szerint támogatni és segíteni kívánja a Felhasználót jogai és kötelezettségei megismerésében, igényei érvényesítésében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE” szerint.

A Felhasználó kijelenti, hogy az applikáció igénybevételével (letöltésével, használatával) a jelen Szabályzatban foglaltakat megismerte, megértette és kifejezetten elfogadta.

Gyűjtött információk

Az applikáció nem gyűjt személyes, érzékeny felhasználói vagy eszközadatokat – beleértve a személyazonosításra alkalmas információkat, pénzügyi és fizetési információkat, hitelesítési információkat, telefonkönyv- vagy kapcsolattartási adatokat, mikrofon- és kameraérzékelő adatait, valamint érzékeny eszközadatokat).

Az applikáció az annak letöltéséhez és tárolásához a szokásos hálózati és tároláskezelési engedélyeken kívül semmilyen különleges engedélyt nem igényel.

Az applikáció nem követi nyomon Felhasználóhoz köthető tevékenységeket, azokról statisztikákat nem készít.

Az applikáció a Google Ireland Limited szolgáltatására, a Google Maps-re mutató linket tartalmaz, mely aktív internet-kapcsolat esetén vehető igénybe. A külső szolgáltatás használata önkéntes, az applikáció működését nem befolyásolja. A külső szolgáltatást Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. 

Egyéb rendelkezések

Az applikáció letöltése minden esetben önkéntes.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: fertotaj@vilagorokseg.hu

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljeskörűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él kérjük, az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt! 

A szabályzat változásai

Ha a Szabályzat változik, az alábbi módosítási dátum frissítésre kerül. A Szabályzat időről időre változhat, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze.

Utolsó módosítás: 2021. április 16.

FERTŐ-TÁJ VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR TANÁCSA EGYESÜLET