Projekt Információk

A Fertő-táj ékkövei

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa által vezetett konzorcium 2017 májusában nyújtott be támogatási igényt a Széchenyi 2020 program GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése pályázati felhívására „Fertő-táj ékkövei” címmel. A pályázat célja, hogy a Fertő-táj kulturális örökséghelyszín egyedi vonzerejét kihasználva, turisztikai funkcióval való bővítés és fenntartható hasznosítás révén önálló attrakcióvá váljon, ezáltal a térségben található kiemelkedő egyetemes értékek megőrzése, védelme és bemutatása. A projekt 406 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A fejlesztés indokoltsága, a projekt célja

A Fertő-tájon számos olyan turisztikai vonzerővel bíró terület található, melyek idegenforgalmi potenciálja eddig nem, vagy a lehetőségekhez képest csak kevéssé került kihasználásra. A fejlesztés az alábbi problémákra reagál:

 • Világörökségi terület alacsony ismertsége;
 • A települések turisztikai attrakcióinak hasznosítása elmarad a kívánatostól;
 • Kevés turista – területben rejlő lehetőségekhez képest;
 • Kiegyenlítetlen turisztikai kínálat a térségben, ebből adódóan a bevételek egyenlőtlen eloszlása;
 • Fertő-táj, mint turisztikai termék kiépítettségének hiánya.

A projekt célja, hogy ezeket az ékköveket bekapcsolja a térség idegenforgalmi keringésébe, láncolatába.

 1. Egyrészt felhívja a figyelmet a világörökségi helyszín kistelepüléseinek egyetemes értékeire, a jelenleginél magasabb színvonalú interpretációs eszközökkel megismertesse azokat a turistákkal (magasabb színvonalú vonzerőt eredményezve);
 2. Másrészt a térségi kastély-fejlesztések mellé „felemelje” a kistelepülések attrakcióit.

Mivel a világörökségi cím nem csak a magyar, hanem az osztrák oldalra is vonatkozik, így a tervezett fejlesztések hozzájárulnak a Fertő tó körüli kínálat mennyiségi és minőségi emelkedéséhez, illetve az érintett osztrák településekkel való együttműködés erősítéséhez.

A fejlesztés helyszínei

A fejlesztések 6 helyszínen valósulnak meg, a projektcélok elérése érdekében konzorciumi partnerként kerültek bevonásra az érintett önkormányzatok. Valamennyi helyszínen kiemelt szempont, hogy hosszú távon gazdaságilag fenntarthatóan működjenek a fejlesztett attrakciók. Általános cél a komplex és interaktív szolgáltatásokat nyújtó vonzerő kialakítása, további látogatószám és költés generálása, a tartózkodási idő meghosszabbítása. A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének élményszerű bemutatására a következő építés-kivitelezési és felújítási munkák valósulnak meg a támogatás révén:

 • a fertőbozi Gloriett kilátó és a hozzá vezető lépcső felújítása;
 • a Fertőhomoki Tájház bővítése;
 • a fertőszéplaki Széchenyi-kastélyban világörökség központ létrehozása;
 • a hegykői „Mariska néni háza” turisztikai multifunkciós épület kialakítása;
 • a hidegségi Papkert fejlesztése, kapcsolódó járdafelújítás és parkoló létesítése;
 • a Sarródi Tájház fejlesztése.

A projektben a fertőszéplaki Széchényi-kastélyban világörökségi központ kerül kialakításra, mely kiállítás átfogóan mutatja be a térség értékeit, teljes képet adva a Fertő-tájról. A projekt tartalmazza a közlekedési kapcsolatok modernizálását, parkolók kialakítását, biztonságos gyalogos közlekedési térkapcsolat kiépítését. Turisztikai fogadás feltételeinek megteremtésére jegypénztár, ajándékbolt és büfé/kávézó is kialakításra kerül. A projekt része a fertőbozi Gloriette és a hozzá vezető lépcső fejlesztése. A lépcsőfordulóban pihenő kerül kialakításra, táblák kerülnek kihelyezésre, így a kilátóhoz való feljutás is az élményelem része. A fertőhomoki tájházban állandó kiállítás kialakítása tervezett. Lefedésre kerül az udvari színpad, bővül a rendezvénytér. A kerti térburkolat és színpad a befogadható létszámot jelentősen megnöveli. A sarródi tájházban megvalósul az egyedi kiállítási tartalom korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő bemutathatóvá tétele. A helyiségekben megőrzésre és (a lakószobában) visszaállításra kerülnek az eredeti bútorzatok. Az ajándékbolt és a gyermek-foglalkoztató (baba-mama sarok) a látogató családok kényelmét biztosítja.  A projekt részét képezi továbbá Hegykőn a kerékpárosok, túrázók számára pihenőpont kialakítása. A hidegségi szakrális papkert meditatív és egyben turisztikai helyként kerül megújulásra. A kertben kialakított ösvények mentén többnyelvű információs táblák kerülnek kihelyezésre a kertről és növényvilágáról szóló információkkal.

A projektet megvalósító konzorcium

A projekt megvalósítására az alábbi konzorciumi tagok összefogásával kerül sor:

 • Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa (konzorciumvezető)
 • Fertőboz Község Önkormányzata
 • Fertőhomok Község Önkormányzata
 • Fertőszéplak Községi Önkormányzat
 • Hegykő Község Önkormányzata
 • Hidegség Község Önkormányzata
 • Sarród Községi Önkormányzat
 • Magyar Turisztikai Ügynökség

Projektadatok

Kedvezményezett neve: Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület

Projekt címe: Fertő-táj ékkövei

Projektazonosító: GINOP-7.1.6-16-2017-00003

A projekt kezdete: 2017. december 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. április 20.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 406.000.000 Ft

A megítélt támogatás összege: 406.000.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%